LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Teisės aktai

 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281

(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Nuoroda

 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Nuoroda

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
 
Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1183 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
pakeitimo“.
Teisės aktas įsigaliojo 2018-11-03 (TAR 2018-11-02, Nr. 2018-17650).
Teisės aktas prisegtas (pakeistą teisės aktą  rasite -