LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
 
 
          Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
 
          Specialiųjų poreikių vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų
gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti
dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo
ar kitų vaiko raidos sutrikimų.
Lopšelyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas. 
Specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimas suteikia jiems galimybę įgyti
bendravimo su kitais vaikais įgūdžių. Dalyvaudami bendroje veikloje su sveikaisiais,
specialiųjų poreikių vaikai pradeda geriau save vertinti. Tyrimai rodo, kad specialiųjų
poreikių turintys žmonės,kurie vaikystėje ugdomi kartu su sveikais savo bendraamžiais,
užaugę sėkmingiau integruojasi į bendruomenę. 
Šeimos, kurių specialiųjų poreikių turintys vaikai sėkmingai integruoti į
bendrojo ugdymo grupes, nesijaučia vienišos. Jos bendrauja su kitomis šeimomis,
tampa lygiateisėmis pedagogų ir specialistų partnerėmis, planuojant vaikų ugdymo
procesą, gali pačios dalyvauti savo vaikų ugdymo procese.