LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Savitumas

 

 

          Lietuvos ąžuolas - tai kartu tikėjimo ir pažinimo medis, dar vadinamas Gyvybės medžiu. Medis taip pat simbolizuoja nepertraukiamą pasaulio raidą, amžinybės ciklą. Ąžuolo šaknys įsitvirtinusios požemyje. Tai – praeitis. Bet kartu požemis yra ir vanduo, tai yra gyvybės pradžia ir šaltinis. Liemuo – triūsiančių ir dirbančių žmonių pasaulis arba dabartis, o laja – tai dangaus šviesa ir gyvybės ateitis. Buvo tikėta, kad po kiekvienu ąžuolu stovi angelas ir geriems žmonėms daro gera, o piktus pamoko. Tai mūsų tautos pažinimo medis, susietas su šimtmečiais kauptos išminties lobynu. Mi­ti­nis mąsty­mo bū­das ne­pra­ra­do sa­vo ver­tės iki šiol, ypač jis ne­pakei­čia­mas su­au­gu­sie­ms ben­drau­jant su vai­kais, juk aug­da­mas vai­kas pakartoja visą žmonijos raidos kelią.

Neužmiršdami praeities, didelį dėmesį skirsime ir šiandienos aktualijoms: inovacijos, informacinės technologijos, aktyvūs ugdymo(si) būdai ir modernios ugdymo(si) priemonės bei aplinka atlieps vaiko poreikiui pažinti, atrasti, tyrinėti.

 

Lopšelyje-darželyje „Ąžuolas“ vaikams duosime du dalykus – šaknis ir sparnus!