LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Priėmimas

 

 

  Grupės formuojamos pagal higienos normose nustatytus reikalavimus kasmet iki rugsėjo 1 d. ir, esant laisvoms vietoms, papildomos per mokslo metus.

     Vaikai priimami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Į Vilniaus lopšelį-darželį ,,Ąžuolas"vaikai priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymą, gimimo liudijimo kopiją direktorei bei pasirašius sutartį tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir įstaigą lankančio vaiko tėvų (globėjų).  

Prašymus dėl vaiko priėmimo į Vilniaus lopšelį - darželį ,,Ąžuolas" teikti VILNIAUS miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt (priėmimas į darželius)

 

 Tvarkos aprašas dėl vaikų priėmimo

 SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO