LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Ikimokyklinis ugdymas

 

          Ikimokyklinis ugdymas

 

          Teikiamas vaikams nuo 3 metų  iki 6 metų.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis –padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros –

taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas

į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą.

Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko

vystymąsi.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“

ikimokyklinio ugdymo programą ,,Nuo giliuko iki ąžuoliuko“.

Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.Pagrindinis

vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimo

grupėje metu:bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje

veikloje,jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje organizuojamas remiantis ,, Ikimokyklinio

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu".