Įgyvendinamos programos

 

          Įgyvendinamos programos

 

          Keturmečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) komplektas YGA GA, parengtas pagal Švietimo ir

mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų

pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015).

          Penkiamečių ugdymui naudojamas ugdymo(si) priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA,

parengtas pagal Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo

metodines rekomendacijas (2015).

          Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui

naudojamas OPA PA priešmokyklinio ugdymo(si) komplektas, parengtas remiantis Priešmokyklinio

ugdymo bendrąja programa. Dirbant su šiuo komplektu, visos vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos

kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu.

 

          Integruojamos programos

     Tarptautinė programa ,,Zipio draugai"

     Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Kimochis"