Apie mus

   

 

           Mokyklos strategija

 

       Misija

            Būti darželiu, kuriame vaikai auga, tobulėja, džiaugiasi vaikyste, jaučiasi

mylimi ir saugūs.

     Vizija

            Pasitelkdami šiuolaikišką bei modernų požiūrį į ugdymą, siekiame plėsti

vaiko kompetencijų ribas, sudarome sąlygas mėgautis vaikystės teikiamu pažinimo

džiaugsmu, skatiname vaiko saviraišką, formuojame vaiko gebėjimus, padedančius

pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje.

      Filosofija

           Puoselėti bei vertinti vaiko asmenybę, padedant jam atsiverti pasauliui savo

emociniais išgyvenimais, interesais, vertybėmis.

      Vertybės

          Tautiškumas, pilietiškumas, kultūringumas, efektyvi komunikacija, atsakingumas,

nuoseklumas, pereinamumas, pagrįstumas, kokybiškumas, kvalifikacija.

     2018– 2019 mokslo metų veiklos tikslas

           Drauge su šeima skatinti vaiko individualius gebėjimus, kūrybiškumą, diegiant

ugdymo inovacijas, kuriant teigiamą mikroklimatą teikti kokybišką ikimokyklinį ir

priešmokyklinį ugdymą(si).

     Prioritetinės metų veiklos kryptys

  • Pilietiškumo ugdymas pažįstant savo šalį;
  • Sveikas maistas – sveikas vaikas;
  • Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas;
  • Partnerystė su šeima.