LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Apie mus

   

 

           Mokyklos strategija

 

       Misija

            Būti darželiu, kuriame vaikai auga, tobulėja, džiaugiasi vaikyste, jaučiasi

mylimi ir saugūs.

     Vizija

            Pasitelkdami šiuolaikišką bei modernų požiūrį į ugdymą, siekiame plėsti

vaiko kompetencijų ribas, sudarome sąlygas mėgautis vaikystės teikiamu pažinimo

džiaugsmu, skatiname vaiko saviraišką, formuojame vaiko gebėjimus, padedančius

pasirengti sėkmingam mokymuisi mokykloje.

      Filosofija

           Puoselėti bei vertinti vaiko asmenybę, padedant jam atsiverti pasauliui savo

emociniais išgyvenimais, interesais, vertybėmis.

      Vertybės

          Tautiškumas, pilietiškumas, kultūringumas, efektyvi komunikacija, atsakingumas,

nuoseklumas, pereinamumas, pagrįstumas, kokybiškumas, kvalifikacija.

     2023 – 2024 mokslo metų veiklos tikslai:

  • Kurti šiuolaikinės ugdymo įstaigos identitetą;
  • Kurti darnios bendruomenės tradicijas, šventes bei ritualus;
  • Teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si);
  • Kurti modernią, saugią ir sveiką vaikų ugdymo(si) aplinką. 

     Prioritetinės metų veiklos kryptys

  • Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę;
  • Emocinio intelekto ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme;
  • Vaikų fizinio aktyvumo bei ekologinių pradmenų skatinimas ir nauda ikimokyklinio ugdymo įstaigose.