LT EN

Meniu

Kontaktai

  • Tel.: 8 - 5 219 99 82
  • Adresas: Žirmūnų g. 32, LT-09228 Vilnius
El.paštas: rastine@azuolas.vilnius.lm.lt
Ankstyvasis ugdymas

 

           Ankstyvasis ugdymas   

          

          Skiriamas vaikams nuo 2 metų iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai

sparti, intensyvi, netolygi, todėl atsižvelgiama vaiko vystymosi dėsningumus,

siekiant mažyliams sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas ir patenkint svarbiausius

vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo. Nuo pirmų vaiko atėjimo

į darželį dienų jis ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus,

atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, tenkinant vaikų saviraišką,

tėvų pageidavimus.